Certifikáty / Certifikát o ukončení systematického výcviku v psychoterapii

Certifikát o ukončení systematického výcviku v psychoterapii

V letech 2007 - 2013 jsem abosolvoval pětiletý systematický výcvik v psychoterapii akreditovaném Ministerstvem zdravotnictví ČR v institutu INSTEP, který sestává ze sebezkušenosti, teorie a supervize v rozsahu 837 hodin. Teoretickým rámcem výcviku je Gestalt terapie a specifika skupinové terapie.